Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

3039 0b09 500
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
6895 a812 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

April 02 2017

2363 59f1 500
Henri de Toulouse-Lautrec - Pocałunek w łóżku, 1892
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiar piar

March 30 2017

Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viaxannabelle xannabelle
1448 4329
-And now I will burn someone you love. ... -R-really?
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viafashionette fashionette
Polityka zmieni się w kicz, miłość w pornografię, muzyka w hałas, sport w prostytucję, religia w naukę, nauka w wiarę.
— Tadeusz Różewicz

March 29 2017

March 22 2017

2672 2877
Reposted fromunr-eal unr-eal viacoeurina coeurina
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
6573 aa1a
Reposted fromfelicka felicka viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

March 21 2017

9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viablackmoth7 blackmoth7
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black viapiar piar
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viacoffeebitch coffeebitch

March 19 2017

1507 8676 500

polish-actresses:

Barbara Kwiatkowska-Lass And Alain Delon in Che gioia vivere, 1961.

Reposted fromLittleJack LittleJack viacoeurina coeurina
*Don't leave me

Nie przestawaj mnie kochać. Ani na sekundę. Myśl o mnie rano i wieczorem, w porze pacierza. Kosztem posiłków, choćbyś miała jeszcze bardziej wyszczupleć. Proszę bardzo, oglądaj serial "Dempsey i Makepeace na tropie", wystawy sklepów z sukienkami, ślady choroby na swoim ciele - tylko miej mnie przed oczami.

Dźwigając pięćdziesięciokilogramowe worki cementu noszę na rękach ciebie.
Skacząc w rytm pieśni reggae skaczę za tobą w ogień.
Ogryzając paznokcie gryzę je z tęsknoty za tobą.
Słuchając prognozy pogody nasłuchuję twojego głosu.
Czasami brak mi powietrza i wiem wtedy, że na chwilę o mnie zapomniałaś.
— Jacek Podsiadło
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viaxannabelle xannabelle
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl