Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

2672 2877
Reposted fromunr-eal unr-eal viacoeurina coeurina
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
6573 aa1a
Reposted fromfelicka felicka viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok

March 21 2017

9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viablackmoth7 blackmoth7
8055 ca6c
Reposted frominto-black into-black viapiar piar
1538 22c2 500
Reposted fromkefka kefka viacoffeebitch coffeebitch

March 19 2017

1507 8676 500

polish-actresses:

Barbara Kwiatkowska-Lass And Alain Delon in Che gioia vivere, 1961.

Reposted fromLittleJack LittleJack viacoeurina coeurina
*Don't leave me

Nie przestawaj mnie kochać. Ani na sekundę. Myśl o mnie rano i wieczorem, w porze pacierza. Kosztem posiłków, choćbyś miała jeszcze bardziej wyszczupleć. Proszę bardzo, oglądaj serial "Dempsey i Makepeace na tropie", wystawy sklepów z sukienkami, ślady choroby na swoim ciele - tylko miej mnie przed oczami.

Dźwigając pięćdziesięciokilogramowe worki cementu noszę na rękach ciebie.
Skacząc w rytm pieśni reggae skaczę za tobą w ogień.
Ogryzając paznokcie gryzę je z tęsknoty za tobą.
Słuchając prognozy pogody nasłuchuję twojego głosu.
Czasami brak mi powietrza i wiem wtedy, że na chwilę o mnie zapomniałaś.
— Jacek Podsiadło
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viaxannabelle xannabelle
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viapiar piar
4674 fc83 500
Reposted fromverronique verronique viablackmoth7 blackmoth7

March 17 2017

Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 viaxnothumanalall xnothumanalall

March 16 2017

  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viablackmoth7 blackmoth7
6268 869c
Reposted fromkrzysk krzysk viablackmoth7 blackmoth7
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viaxannabelle xannabelle

414lilj:

jenniferlawrectum:

school grades coLLEGE WORK MONEY BILLS ADULTHOOD RESPONSIBILITY 

image

Mood

5922 d9a7 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
3811 da37 500
5423 d965
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl