Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viaxannabelle xannabelle

April 23 2017

2055 b157 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viabeeth beeth

April 19 2017

8307 ddf9 500
Reposted fromvandalize vandalize viacoffeebitch coffeebitch
6702 f479 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabeeth beeth

April 14 2017

4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viaxannabelle xannabelle

April 12 2017

0503 e3c7
Reposted fromsunlight sunlight viacoffeebitch coffeebitch
0464 a518
Reposted fromtfu tfu viacoffeebitch coffeebitch
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle

April 11 2017

Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
5459 f3ab
Reposted fromlaters laters viaxannabelle xannabelle
Świat nie może umrzeć. Wielu już pokoleniom zdawało się, że świat umiera. Ale to tylko ich własny świat umierał.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaxannabelle xannabelle
1878 ad02 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaxannabelle xannabelle
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie viaxannabelle xannabelle

April 10 2017

1367 d05f
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viapiar piar
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura

April 09 2017

3205 50aa 500
Reposted fromnyaako nyaako viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
1787 18ff
Reposted fromfuckblack fuckblack viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl